produkty do transferu pacjentów

Produkty do transferu chorych stanowią grupę niezastąpionych w codziennej pracy personelu medycznego akcesoriów służących łatwemu przemieszczaniu osób chorych, niezdolnych do poruszania się o własnych siłach lub wszystkich tych, którzy z innych powodów musza być transportowani przez osoby trzecie. Tego typu sprzęt wykorzystywany jest w placówkach medycznych, opiekuńczych oraz przez osoby towarzyszące chorym. Na pierwszy plan, […]

Dyskopatia jest zaliczana do przewlekłych chorób kręgosłupa, związanych ze zwyrodnieniami pojawiającymi się w obrębie krążków kręgowych (określanych potocznie również jako dyski), znajdujących się pomiędzy kręgami kostnymi, czyli podstawowymi elementami budowy kręgosłupa. W jaki sposób dochodzi do zwyrodnienia dysków, jakie są objawy schorzenia i w jaki sposób przebiega jego leczenie? Na krążek międzykręgowy składa się jądro […]

Close Koszyk
Close
Close
Kategorie