Logo Galeria Zdrowia
Właścicielem sklepu jest firma:
Mobilex sp. z o.o.
ul. Radwańska 23/1
90-540 Łódź
NIP: 728-23-59-542 REGON: 472361152
KRS: 0000048609 w sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 390000zł

BIURO i HURTOWNIA (adres do korespondencji):
Mobilex sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
fax. (042) 214 14 05
e-mail: info @ mobilex.pl

Korespondencję proszę przesyłać na adres BIURA i HURTOWNI!